Podmínky použití webových stránek musiKontakt


Využíváním těchto stránek se zavazujete, že budete dodržovat platnou legislativu České republiky a zároveň země, ze které web používáte. Provozovatel si nad tento rámec vymezuje některá další práva. Především je vhodné zmínit:
  • Netolerujeme kapely, které přímo či nepřímo podněcují rasovou či náboženskou nesnášenlivost
  • Dbáme autorských zákonů, v případě, že uveřejňujete hudební ukázky (například MP3), mějte na paměti, že není-li skladba Vaším autorským dílem (například hrajete skladbu jiné kapely), na tento web můžete umístit pouze 30 sekundovou ukázku Vašeho provedení, nikoliv celou skladbu.
  • Výše zmíněné se vztahuje na texty, hudební ukázky i fotografie.
  • Provozovatel webu si vyhrazuje právo příspěvky, hudbu či fotografie, které jsou sice v rámci zákonů, ale odporují dobrým mravům, vyřadit, uzná-li to za adekvátní.
  • Provozovatel webu si vyhrazuje právo na logování provozu webu (především čas a IP adresa), aby je, pokud dojde k porušení zákonů, mohl (jak to vyžaduje zákon) předat orgánům činným v trestním řízení.
  • Tyto podmínky se vztahují na všechny kapely, které se zde registrují, provozovatel má právo podmínky upravit či doplnit a to bez předchozího upozornění.
© 2008 Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.  Vývoj systému: WA.cz  Design: VášDesign.cz