O projektu musiKontakt
Všechno Všechno začalo spoluprací nezávislých nekomerčních rádií z Čech a Rakouska - za českou stranu internetového mládežnického Rádia ICM (CPDM, o.p.s Český Krumlov) a za rakouskou stranu to bylo Freies Radio Freistadt (FRF). Tato dvě rádia navázala vzájemnou přeshraniční rádiovou a hudební spolupráci již v roce 2006. V rámci společných projektů (VICEVERSA, Přeshraniční rádiová a hudební spolupráce mládeže, Rádio ICM a nezávislá mediální scéna) zrealizovala partnerská rádia mnoho společných akcí zaměřených na spolupráci mládeže v oblasti mediální výchovy, provozu neziskových rádií a mladé hudby. Obě rádia také přejímají svá vysílání, organizují mediální výměnné rádiové „médiakempy“, veřejné kulaté stoly na aktuální občanská témata, vystoupení a koncerty hudebních kapel a další společné akce a snaží se tak na obou stranách hranice ukázat, že pomyslná čára mezi námi je již dávnou minulostí - a to formou mládeži vlastní.

Hlavním smyslem česko rakouské rádiové a hudební spolupráce je ukázat, že život, kultura, hudba ad. sousedů v tomto příhraničním „euroregionu“ má na jedné straně svoji svébytnost a specifika a na druhé straně má tak mnoho společného…
Avšak přesto, že jsme od sebe vzdáleni pár kilometrů, vlastně o sobě tolik nevíme, alespoň v této oblasti. A tak se v roce 2007 z toho všeho (mimo jiné) zrodila myšlenka pokusit se více propojit mladou hudební scénu na obou stranách hranice. Z toho se zrodil nápad vytvořit webový kontaktní prostor a prostředek, který by umožnil základní prezentaci mladých hudebních kapel, DjS ad. jihočeského a hornorakouského příhraničí.
A tak vznikl „muziKontakt“. Věříme, že organizátoři českých mládežnických hudebních akcí tak snadněji najdou možnosti předvést a českému publiku kapely z Rakouska a rakouské publikum snadněji okusí českou hudbu a české kapely.

Ke zrodu a realizaci nápadu na tento web (muziKontakt) bylo potřeba samozřejmě ještě také „trochu“ financí. Ty nám ve svých grantových programech poskytl program Evropské unie pro neformální výchovu a vzdělávání mládeže „Mládež v akci“ (prostřednictvím České národní agentury Mládež Praha), Jihočeský kraj (prostřednictvím programů na podporu práce s dětmi a mládeží) a město Český Krumlov.

Kdokoliv, kdo má zájem prezentovat svou hudbu doma ale i za hranicemi je vřele vítán. Vše, co zde naleznete je bezplatné a budiž Vám to k užitku a přejeme Vám hodně nových zkušeností s hraním před doposud neznámým publikem.
© 2008 Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.  Vývoj systému: WA.cz  Design: VášDesign.cz